Hans Jørgen

Kalenderen under viser hvilke datoer jeg har viktige prøver. Under den igjen ligger timeplanen min.

Timeplanen fram til slutten av april